Dry Needling


Dry Needling

In Nederland wordt Dry Needling sinds 2007 bij mensen toegepast, sinds 2011 bij paarden en sinds 2013 ook bij honden. Veel topsporters maken met succes voor henzelf gebruik van Dry Needling. Ook onze dieren zijn vaak topsporters en hebben veel baat bij deze behandelmethode.

Dry Needling
Dry Needling is een behandelmethode gericht op het verhelpen van pijn en stijfheid in de spieren. Het is totaal anders dan acupunctuur, het enige dat overeenkomt is de naald die wordt gebruikt. Bij acupunctuur worden meerdere naalden tegelijk oppervlakkig in de huid gezet en blijven daar langere tijd zitten. Acupunctuur werkt in het energetisch kader en heeft meerdere zeer uiteenlopende indicaties. Bij Dry Needling wordt maar één naald tegelijk gebruikt. Met deze naald wordt kortdurend diep in de spier geprikt om een triggerpoint (spierknoop) te raken en daarmee uit te schakelen. Tijdens een behandeling kunnen wel meerdere punten één voor één geprikt worden. Dry Needling werkt in het bewegingsapparaat en heeft als indicatie myofasciale pijn (myo = spier en fasci = bindweefsel).

Triggerpoint
In de volksmond wordt een triggerpoint een spierknoop genoemd.De klachten die een triggerpoint kunnen geven zijn:

Regionale en Referred Pain

Uw dier is bijvoorbeeld op een bepaalde plek gevoelig met borstelen of aaien, gaat vaker in protest of wil minder graag lopen.

Palpabele strakke band in spier(en)

U voelt een verharde bult in een bepaalde spier, als u uw dier zorgvuldig aait

Beperkte beweeglijkheid

Uw dier loopt bijvoorbeeld aan 1 of meerdere ledematen minder ruim als vroeger.

Spierzwakte zonder opvallende atrofie

Uw dier is minder sterk aan één kant of één ledemaat, zonder dat er verschil is in bespiering.


Er zijn vele oorzaken voor het ontstaan van triggerpoints, zoals:

  • Een aandoening waarbij meerdere weefsels zijn betrokken bv een hernia of een knieprobleem
  • Een acuut trauma na een kneuzing of overrekking van een spier
  • Biomechanische factoren zoals houdingsinvloeden en/ of instabiliteit
  • Interne aandoeningen bijvoorbeeld een chronische infectie
  • Invloeden van buiten. U kunt hierbij denken aan een slecht passend zadel of verkeerd tuig
  • Langdurig aangehouden spierspanning door te lang eenzijdig of verkeerd bewegen


De behandeling door middel van Dry Needling
Na mijn intake gesprek en het fysiotherapeutische onderzoek zal ik de spieren, waarvan ik problemen vermoed, nader onderzoeken. Ik zoek in die spieren de specifieke triggerpoints. Als ik een triggerpoint heb gevonden, zet ik daar de naald op. Dit is een dunne niet holle naald, die ook gebruikt wordt bij acupunctuur. Ik tap de naald eerst door de huid, vervolgens prik ik door in de spier. Bij het aanprikken van het triggerpoint ontstaat er een reflexmatige verkramping van de spier, een Local Twitch. Deze is ook voor u vaak waarneembaar. Als het triggerpoint helemaal is uitgedoofd, ontstaat er een ‘release’. De spier laat los, ontspant en zal direct na de behandeling zachter en losser aanvoelen. Doordat de spier ontspant, kan de doorbloeding toenemen wat het herstel bevordert en de mobiliteit van de omliggende gewrichten vergroot. Ik neem waar dat de herstelperiode duurt tot 10 dagen na de behandeling. Pas dan is het dier volledig hersteld is en op zijn best.

Wat voelt uw dier van Dry Needling?
Het is erg moeilijk om te onderzoeken wat een dier precies voelt van Dry Needling. Er is natuurlijk wel bekend wat mensen voelen en ik zie de reactie van de dieren op mijn behandeling.

Het inbrengen van het naaldje voelt uw dier in principe niet. De dieren die ik behandel, reageren daar nauwelijks op. Als het triggerpoint aangeprikt wordt, geeft dit een korte kramp, waarna de spier direct ontspant. De kramp doet even zeer en ik zie de dieren daar altijd even op reageren. Deze reactie verschilt erg per dier. Sommige honden gillen heel kort, andere honden likken alleen of kijken op. Sommige paarden slaan of willen vluchten, terwijl andere paarden even met hun staart bewegen of omkijken. De dieren zijn altijd snel weer ontspannen. Mensen omschrijven de pijn als een kort schokje of kramp gevoel, wat gelijk weer wegtrekt.

Mensen geven aan dat hun behandelde spieren na de behandeling vermoeid en zwaar aanvoelen. Het is te vergelijken met een lichte spierpijn. Er zijn dieren waarvan de eigenaar aangeeft, dat ze 1 à 2 dagen iets last hebben gehad, maar er zijn er ook die waarnemen, dat hun dier direct baat bij de behandeling heeft gehad en vrijer beweegt.

Ik adviseer u om uw dier direct na mijn behandeling lichte beweging te geven, dus niet gelijk in de auto naar huis en niet gelijk op stal zetten. Het is van belang om de afvalstoffen direct goed te laten afvoeren en om de ergste spierpijn te voorkomen. Het is niet nodig om uw dier na de behandeling extra rust te geven, maar hou bij zwaar werk en bij wedstrijden wel rekening met de optimale hersteltijd van 10 dagen.